Damazlıq heyvan

Hesablama qaydası

 • Subsidiya məbləği gömrük dəyərinin və ya yerli damazlıq heyvan olduqda qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş dəyərin 60%-ni təşkil edir
 • Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin minimum 25%-i ilkin ödəniş edilir
 • Qiymətləndirici tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin geridə qalan məbləği bank tərəfindən kredit olaraq ayrılır.
 • *Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə müştəri tərəfindən ödənilir

  Nümunə

 • Gömrük dəyəri - 3.000 AZN
 • Qiymətləndirmə dəyəri - 3.200 AZN
 • Subsidiya məbləği

 • Gömrük dəyərinin 60% (3.000 * 60% = 1,800 AZN)
 • İlkin ödəniş

 • Qiymətləndirmə dəyərinin 25% (3.200 * 25% = 800 AZN)
 • Kredit məbləği

 • 3.200 – 800 – 1.800 = 600 AZN