Damazlıq heyvan

Damazlıq heyvanı kimdən alım?

Aşağıda göstərilmiş kriteriyalara cavab verən təhcizatçıdan damazlıq heyvan əldə edə bilərsiniz:

  • Heyvanların qeydiyyatını, qidalanma və saxlanma şəraitini həmin cins (növ) heyvan üçün zəruri olan standartlara  uyğun təmin edən təchizatçılardan;
  • müvafiq cins (növ) heyvanın xəstəlikləri, habelə qidalanması üzrə ixtisaslaşmış zootexnik, baytar və mütəxəssislərə malik olan və ya əməkdaşlıq edən təchizatçılardan;
  • Damazlıq heyvan təsərrüfatı kimi qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslərdən.