Haqqımızda

Fəaliyyət istiqamətlərimiz

  • aqrar inkişaf layihələrinin kreditləşdirilməsini və idarə edilməsini həyata keçirmək;
  • aqrar sahədə dövlət dəstəyi tədbirlərinin həyata keçirilməsində iştirak;
  • aqrar sahədə innovativ metodları və qabaqcıl təcrübəni təşviq etmək, sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üçün müvəkkil banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və lizinq təşkilatları (bundan sonra – müvəkkil kredit təşkilatları) vasitəsilə kreditlər vermək;
  • aqrar sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində proqramların hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək