Texnikalar

Subsidiya məbləği gömrük dəyərinin 40%-ni təşkil edir 

  •  Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin minimum 20%-i ilkin ödəniş edilir
  •  Qiymətləndirici tərəfin texnika dəyərinin 20% hissəsini ilkin ödəniş olaraq tələb edir 
  •  Qiymətləndirci tərəfindən müəyyən olunmuş qiymətin geridə qalan məbləği bank tərəfindən faizsiz kredit olaraq ödənilir.

 *Satış qiyməti qiymətləndirmə dəyərindən çox olarsa artıq olan hissə müştəri tərəfindən ödənilir

 

Nümunə

  • Gömrük dəyəri - 20.000 AZN 
  • Qiymətləndirmə dəyəri - 25.000 AZN 

 

Subsidiya məbləği          

  • Gömrük dəyərinin 40% (20,000 * 40% = 8,000 AZN)

 

İlkin ödəniş                    

  • Qiymətləndirmə dəyərinin 20% (25,000 * 20% = 5,000 AZN) 

 

Kredit məbləği              

  • 25,000 – 8,000 – 5,000 = 12,000 AZN