Texnikalar

Sığorta

Kasko sığorta vacibdir. Sığorta təşkilatının seçimində sahibkarlıq subyekti azaddır.