AQRAR SUBSİDİYA ƏMSALLARI 2021-Cİ İL

AQRAR SUBSİDİYA ƏMSALLARI 2021-Cİ İL

2021-ci ildə əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edildi:

Bitki  növləri

Əkin əmsalı

Əkin subsidiyası (manat/ha)

Buğda:

 

 

          əkin sahələrinin 20 hektarından çox olmayan hissəsinə görə

1,0

200

          əkin sahələrinin 20 hektarından çox olan hissəsinə görə

0,8

160

Çəltik

1,4

280

Soya:

 

 

             əsas əkinlər

1,3

260

             təkrar əkinlər

0,3

60

Qarğıdalı:

 

 

             əsas əkinlər

0,8

160

             təkrar əkinlər

0,3

60

Darı:

 

 

             əsas əkinlər

0,8

160

             təkrar əkinlər

0,3

60

Sorqo:

 

 

             əsas əkinlər

0,5

100

             təkrar əkinlər

0,3

60

Digər dənli və dənli paxlalılar (arpa, covdar, vələmir, noxud, mərci və s.)

0,8

160

Qarabaşaq

0,9

180

Yer fındığı

0,9

180

Zəfəran

2,0

400

Günəbaxan:

 

 

             əsas əkinlər

1,0

200

             təkrar əkinlər

0,3

60

Tütün

1,4

280

Pambıq

1,1

220

Şəkər çuğunduru

1,4

280

Kartof:

1,2

240

             əsas əkinlər

1,2

240

             təkrar əkinlər

0,3

60

Tərəvəz

1,2

240

Bostan bitkiləri

1,1

220

Yonca

0,25

50

Digər bitkilər

0,5

100

Üzüm:

 

 

                           bağın salındığı ildən ilk 4 il ərzində

3,0

600

                           4 ildən sonrakı illər üzrə

1,2

240

Çay:

 

 

                           plantasiyanın salındığı ildən ilk 7 il ərzində

3,5

700

                           7-ci ildən sonrakı illər üzrə

1,2

240

İntensiv meyvə bağları:

 

 

                           bağın salındığı ildən ilk 4 il ərzində

3,5

700

                           4 ildən sonrakı illər üzrə

1,2

240

İntensiv fındıq bağlarının salınması üçün (bir dəfəyə məxsus)

22

4400

İntensiv nar bağlarının salınması üçün (bir dəfəyə məxsus)

25

5000

İntensiv zeytun bağlarının salınması üçün (bir dəfəyə məxsus)

24,5

4900

İntensiv limon bağının salınması üçün (bir dəfəyə məxsus)

55

11000

İntensiv narıngi və portağal bağlarının salınması üçün (bir dəfəyə məxsus)

45

9000

Digər meyvə bağları

1,2

240

Giləmeyvəlilər

1,0

200

 

 

 1. Toxum və ting istehsalçıları və 10 hektardan artıq sahədə əkin aparmış istehsalçılar üzrə torpaqda aqrokimyəvi analiz aparılmadıqda, bu qərarın birinci bəndi ilə müəyyən edilmiş subsidiyalar ödənilmir.
 2. Bir-biri ilə ardıcıl sərhəddə malik olan ayrı-ayrı fermerlərin istifadəsindəki pilot qaydada vahid sahə elan edilmiş ərazilərdə (Ağcabədi və Bərdə rayonlarında) müəyyən edilən eyni növ bitki əkildikdə bu qərarın birinci bəndi ilə müəyyən edilmiş subsidiyalar tam həcmdə, əks halda 50% azaldılaraq ödənilir.

 

 1. İntensiv meyvə bağlarına damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş aşağıdakı bağlar aid edilsin:

- alma, armud, gilas (albalı), gavalı, şaftalı (nektarin), ərik və alça bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;

- xurma və nar bitkiləri üzrə 1 hektara minumum 450 ədəd tingin əkildiyi bağlar;

- limon, portağal, naringi və feyxoa bitkiləri üzrə 1 hektara minimum 650 ədəd tingin əkildiyi bağlar;

- fındıq bitkisi üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd ocağın olduğu bağlar;

- badam bitkisi üzrə 1 hektara minimum 278 ədəd vegetativ calaqaltı tingin əkildiyi bağlar;

- qoz bitkisi üzrə 1 hektara minimum 238 ədəd tingin əkildiyi bağlar;

- əzgil, zoğal, iydə, əncir, zeytun və digər  bitkilər üzrə 1 hektara minimum 330 ədəd tingin əkildiyi bağlar.

 1. Digər meyvə bağlarına görə əkin subsidiyasının verilməsi üçün 1 hektara əkilmiş tinglərin minimum sayının 90 ədədə bərabər olması şərti müəyyən edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində üzüm və intensiv meyvə bağları üzrə onların salındığı ildən ilk 4 il ərzində və çay plantasiyaları üzrə onların salındığı ildən ilk 7 il ərzində tətbiq edilən əkin əmsalları 2019-cu ildən başlayaraq salınmış bağlara şamil edilsin, 2019-cu ildən əvvəl salınmış üzüm, çay və intensiv meyvə bağları üzrə əkin əmsalları 1,2-yə bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində çəltik üzrə əkin əmsalı Ağdaş, Ağsu, Astara, Biləsuvar, Göyçay, Lənkəran, Masallı, Salyan, Samux, Ucar, Yevlax, Şəki və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində pambıq üzrə əkin əmsalı Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli, Goranboy, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Tərtər, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində tütün üzrə əkin əmsalı Ağstafa, Balakən, Gədəbəy, Goranboy, İsmayıllı, Lerik, Masallı, Oğuz, Qax, Qazax, Qəbələ, Şəki, Tovuz, Yardımlı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində fındıq üzrə əkin əmsalı Ağdaş, Ağstafa, Balakən, İsmayıllı, Zaqatala, Xaçmaz, Qax, Qəbələ, Quba, Oğuz, Qusar, Qazax, Tərtər, Tovuz Şabran, Şamaxı, Şəki və Yardımlı rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində çay üzrə əkin əmsalı Astara, Lənkəran, Masallı və Zaqatala rayonlarına şamil edilsin, digər rayon və şəhərlər üzrə 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində qarğıdalı, günəbaxan, soya, darı, sorqo və kartof bitkiləri üzrə 2021-ci ilin 1 iyunadək aparılmış əkinlər əsas əkinlərə, 1 iyun-1 sentyabr ayları ərzində aparılmış əkinlər isə təkrar əkinlərə aid edilsin.

 

 1. Bu qərarın birinci bəndində intensiv bağların salınması üçün nəzərdə tutulan bir dəfəyə məxsus əkin subsidiyası nar və zeytun bağları deqradasiyaya uğramış və bonitet balı aşağı olan torpaq sahələrində, fındıq bağları boş olan meşə fondu torpaqlarında və dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan bağlara şamil edilsin, digər torpaq sahələrində intensiv nar, zeytun və fındıq bağlarının salınması üçün bir dəfəyə məxsus nəzərdə tutulan əkin subsidiyası üçün əkin əmsalı 0-a bərabər qəbul edilsin.

 

 

2021-ci ildə məhsul əmsalları və məhsul subsidiyasının məbləği xam pambıq, tütün və şəkər çuğunduru üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Bitki növləri

Məhsul əmsalı

Subsidiyanın məbləği (manat/ton)

Pambıq

0,5

100

Tütün: quru

0,25

50

           yaş

0,025

5

Şəkər çuğunduru

0,02

4

 

 

2021-ci ildə toxum əmsalları və toxum subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Bitki  növləri

Ölçü vahidi

Toxum əmsalı

Ödənilən subsidiyanın məbləği (manatla)

Toxumlar üzrə

Buğda

1 kq

0.0004

0.08

Arpa

1 kq

0.0004

0.08

Çəltik

1 kq

0.0005

0.1

Qarğıdalı

1 kq

0.0015

0.3

Noxud

1 kq

0.0015

0.3

Pomidor

1 kq

0.09

18

Xiyar

1 kq

0.06

12

Soğan

1 kq

0.04

8

Kələm

1 kq

0.05

10

Kartof

1 kq

0.0005

0.1

Pambıq (lifli)

1 kq

0.0005

0.1

Pambıq (lifsiz)

1 kq

0.002

0.4

Yonca

1 kq

0.006

1.2

Tinglər üzrə

Alma

1 ədəd

0.0025

0.5

Armud

1 ədəd

0.0025

0.5

Gilas

1 ədəd

0.0025

0.5

Üzüm

1 ədəd

0.001

0.2

Çay

1 ədəd

0.0003

0.06

 

 

2021-ci ildə bitkilər üzrə toxum kvotası toxum subsidiyasına təqdim edilmiş toxum və tinglərin miqdarı aşağıda verilmiş miqdardan çox olmadıqda, təqdim edilmiş toxum və tingin miqdarına, çox olduqda isə aşağıda verilmiş miqdara bərabər müəyyən edilir:

Toxumlar üzrə:

Bitki növləri

Toxumların reproduksiyası

Toxumun miqdarı (ton)

Buğda

1-ci

7000

2-ci

59000

Arpa

1-ci

2200

2-ci

17000

Çəltik

1-ci

30

2-ci

-

Qarğıdalı

1-ci

180

2-ci

-

Noxud

1-ci

40

2-ci

20

Pambıq

1-ci

65

2-ci

70

Kartof

1-ci

3000

2-ci

9000

Pomidor

1-ci

0.3

2-ci

-

Xiyar

1-ci

0.3

2-ci

-

Soğan

1-ci

1

2-ci

0.6

Kələm

1-ci

0.7

2-ci

-

Yonca

1-ci

90

2-ci

50

 

 

Tinglər üzrə:

Bitki növləri

Tinglərin miqdarı (min ədəd)

Alma

90

Armud

70

Gilas

80

Üzüm

25

Çay

1000

 

 

2021-ci ildə toxum subsidiyasının hesablanması üçün istifadə ediləcək əkin ehtiyacları (fermerlərə istifadələrində olan torpaq sahələrinin hər hektarına görə satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglərin miqdarının yuxarı həddi) aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Bitki növləri

Əkin ehtiyacı

Toxumlar (kq/ha)

Buğda

220

Arpa

170

Çəltik

150

Qarğıdalı

22

Noxud

100

Pomidor

0.6

Xiyar

6

Soğan

12

Kələm

0,6

Kartof

3000

Pambıq: lifli

60

              Lifsiz

22

Yonca

15

Tinglər (ədəd/ha)

Alma və armud

 

                              intensiv bağlar üzrə

2500

                              digər bağlar üzrə

350

Gilas

 

                              intensiv bağlar üzrə

700

                              digər bağlar üzrə

350

Çay

24000

Üzüm

2500